نصب سرویس تعمیر پکیج دیواری و زمینی

جرم گیری مبدل
افت فشار دستگاه
سرد بودن رادیاتورها
روشن نشدن دستگاه
نشتی اتصالات داخلی
سرد و گرم شدن آب مصرفی
عیب یابی و رفع ارورهای دستگاه
رفع صدا و انفجاری روشن شدن دستگاه
سرویس،نگهداری و طریقه استفاده صحیح از دستگاه

اشتراک گذاری: