نصب سرویس تعمیر پکیج دیواری و زمینی

جرم گیری مبدلافت فشار دستگاهسرد بودن رادیاتورهاروشن نشدن دستگاهنشتی اتصالات داخلیسرد و گرم شدن آب مصرفیعیب یابی و رفع ارورهای دستگاهرفع صدا و انفجاری روشن شدن دستگاهسرویس،نگهداری و طریقه استفاده...